Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

17 t/m 21 juni week van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet.

In de Week van de RI&E organiseren branches, arbodeskundigen, arbodiensten en andere intermediairs acties door het hele land met aandacht voor de RI&E, zoals workshops, kortingen op quickscans en telefonisch advies. U kunt de activiteiten vinden op de website: www.weekvanderie.nl.

De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Op basis hiervan worden maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen deze risico’s. Het gaat hierbij om directe risico’s, zoals val- of snijgevaar, maar ook om risico’s die op de langere termijn tot (ernstige) klachten en beroepsziekten kunnen leiden.

Strenger toezicht op de RI&E

Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden. De inspecteur controleert op de werkomstandigheden in het bedrijf. Maar hij controleert ook of er een RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Als de arbeidsorganisatie de RI&E echt niet op orde heeft of krijgt dan kan de Inspectie SZW een bestuurlijke boete geven. Artikel 33, lid 1 van de Arbowet bepaalt expliciet dat de Inspectie SZW ook een bestuurlijke boete kan geven voor het niet naleven van artikel 5 Arbowet inzake de RI&E.

 

Geplaatst op: 01-05-2019