Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting

Om de aangifte inkomstenbelasting te kunnen indienen is het belangrijkste aandachtspunt het verzamelen van al uw jaaropgaven van inkomen, pensioen, bankrekeningen en eventuele effecten. Heeft u een eigen woning neemt u dat de aanslag van uw gemeente over 2016 mee en een eventueel jaaroverzicht van uw hypotheek.

Box 1, inkomen uit werk en woning

– Inkomen, de jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie (AOW), overige inkomsten uit arbeid, pensioen, lijfrente etc.
– Bezit u een eigen woning dan is naast het jaaroverzicht van een eventuele hypotheek en/of kapitaalverzekering de WOZ waarde 2016 van uw woning noodzakelijk, deze blijkt uit een beschikking (aanslag) van uw gemeente of de nota van het hoogheemraadschap. Kunt u tevens de datum van de aanvang van uw geld lening doorgeven.
– Bij aan- of verkoop van uw woning ontvangen wij graag een afschrift van de notarisafrekening.
– Alimentatie, de opgave van de ontvangen of betaalde alimentatie per volwassene en/of de te betalen kinderalimentatie voor het jaar 2016.(levensonderhoud uitwonende kinderen < 21 jaar is vervallen)
– Premie lijfrente(pensioen), de vrijwillig betaalde premies en berekening van de jaarruimte (factor A).
– Ziektekosten, betaalde kosten die niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking kwamen.
– Scholing, door uzelf betaalde kosten voor scholing voor een beroep.
– Giften, een lijstje van de door u betaalde bedragen aan goede doelen

Box 2, aanmerkelijk belang aandelen

– Indien u een belang heeft van 5% of meer in een BV graag een opgave van het dividend.

Box 3, (spaar)bankrekeningen, effecten, overige bezittingen

De opgave van uw bezittingen en schulden waaruit de waarde begin en eind van het jaar blijkt.
– Jaaropgave van (spaar)rekeningen, effecten, kasgeld etc.
– Jaaropgave van (persoonlijke)lening(en), krediet, creditcard etc.
– Jaaropgave van levensverzekeringen, verstrekte leningen etc.
– Opgave van uw vordering of schuld op familie en deren op grond van schenkingen etc.
– Waarde van Onroerende zaken, WOZ waarde 2e woningen, verhuurde woningen, land etc.

Tevens verzoeken wij u om alle voorlopige aanslagen (belastingen en toeslagen) over 2016 mee te nemen. Denkt u dat andere posten van belang kunnen zijn voor uw aangifte, neemt u deze dan gerust mee. Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

Geplaatst op: 09-01-2017