Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Aanvraag woonplaatsverklaring niet mogelijk

Vanaf 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Bepalend daarvoor is van welk land een werknemer inwoner is.

Eerder was aangegeven dat er bij twijfel m.b.t. het woonland de mogelijkheid bestaat om een woonplaatsverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Nu hebben wij het bericht ontvangen van de Belastingdienst dat dit niet mogelijk is en u dit dus zelf dient te bepalen.

In de volgende link informatie van de Belastingdienst waarin staat aangegeven dat er geen woonplaatsverklaring zal worden afgegeven.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

Geplaatst op: 14-02-2019