Aftrekpercentage Energie-Investeringsaftrek (EIA) in 2019 omlaag

Bent u van plan om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst? Doe deze investering dan dit jaar nog, want volgend jaar kunt u minder (van 54,5 naar 45%) van de investering in mindering brengen op de fiscale winst.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale subsidieregeling, waarmee de overheid streeft naar meer investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Met de EIA betaalt u uiteindelijk minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Hierdoor bespaart u niet alleen op energie, maar ook op uw kosten. Welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor subsidie staan op de Energielijst.

Verlaging aftrekpercentage EIA naar 45%
Met de EIA kunnen ondernemingen momenteel 54,5% van het investeringsbedrag extra in mindering brengen op de fiscale winst. Dat percentage wordt in 2019 verlaagd naar 45%.

Opdrachtverstrekking in 2018 raadzaam
De aankomende verlaging van het aftrekpercentage voor de EIA is een goede reden om plannen voor een energiezuinige bedrijfsinvestering uit te voeren. Wij raden u aan om de opdracht hiervoor nog in 2018 te verstrekken, zodat het percentage van 54,5% nog van kracht is en het voordeel dus groter is. Als u een energiebesparend bedrijfsmiddel hebt aangeschaft, bent u verplicht om dit binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting te melden. Meldt het tijdig bij onze collega’s van de subsidieafdeling, zodat wij de aanvraag kunnen indienen.

Bron: Mon, 01 Oct 2018 11:39:10 +0100