Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Asbest eraf, zonnepanelen erop, subsidie

De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af  Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.

De grootdakbezitter moet dan minimaal 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aandie krijg subsien. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het betreft alleen daken die vervangen moeten worden (of net zijn) omdat er asbest in verwerkt is

Subsidie wordt verstrekt voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste 12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  1. de aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;
  2. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;
  3. het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking overschrijden;
  4. de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 40 kilowatt-piek;
  5. de subsidie wordt gebruikt voor de koop en de installatie van nieuwe zonnepanelen;
  6. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

Link naar de site Provincie Zuid Holland voor meer informatie

Geplaatst op: 11-07-2017