Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Bloemendaal-Ruigrok sluit convenant met Belastingdienst

Bloemendaal-Ruigrok heeft dinsdag 10 augustus een convenant gesloten met de Belastingdienst over wat wordt genoemd ‘horizontaal toezicht’. Het convenant maakt het mogelijk om de traditionele manier van werken te doorbreken. Tot nu toe ging het steeds zo: de accountant doet aangifte en de Belastingdienst gaat achteraf controleren. Het gevolg was/is in de praktijk, dat u vaak lang moet wachten voordat er duidelijkheid is over de aangifte. Zeker bij moeilijke gevallen kan het maanden of zelfs jaren duren voordat de zaak echt is afgehandeld.

De nieuwe manier van werken behelst, dat het accountantskantoor en de Belastingdienst van tevoren werkafspraken maken over de manier van werken. Ad Ruigrok: "Feitelijk komt het er op neer, dat de Belastingdienst een zekere verantwoordelijkheid bij ons neerlegt. Wij stellen de aangifte op aan de hand van criteria en regels die we van tevoren met elkaar afspreken. De Belastingdienst gaat vervolgens niet die hele aangifte van voor tot achter doornemen, maar neemt de aangifte over zoals wij hem hebben samengesteld. Het voordeel voor u is dat er veel sneller duidelijkheid komt over de afwikkeling van de aangifte. Het gevolg van deze werkwijze zal tevens zijn dat het aantal belastingcontroles bij de klanten sterk zal afnemen."

De nieuwe manier van werken houdt natuurlijk niet in, dat het accountantskantoor zomaar wat kan doen. Een erkend en gecertificeerd SRA-kantoor zoals Bloemendaal-Ruigrok, werkt volgens kwaliteitsnormen en zal dat blijven doen.
 
Ben van der Ploeg hierover: "De Belastingdienst heeft altijd de mogelijkheid om een aangifte nader te gaan bekijken, als men daar aanleiding voor denkt te hebben, maar zal dat niet zomaar doen. De bedoeling van het convenant is dat we veel directer en makkelijker met elkaar gaan samenwerken. Doordat de Belastingdienst niet meer alle aangiften gaat controleren, krijgt men veel meer tijd voor de zaken die er echt toe doen. Wij hebben als accountants toegezegd bijzondere zaken vooraf te bespreken en de Belastingdienst verbindt zich via het convenant om binnen een bepaalde termijn met een antwoord te komen, zonodig na overleg met ons."

De Belastingdienst wil de ondernemer die zijn fiscale verplichtingen wil nakomen zo goed mogelijk faciliteren en zo weinig mogelijk lastig vallen. "In plaats van achteraf te corrigeren, willen we graag vooraf overleg voeren om zo direct bij indiening van de aangifte de rechtszekerheid voor de ondernemer te garanderen. Hierdoor is voor de ondernemer direct duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Dit levert gemoedsrust op voor de ondernemer, zodat hij zich kan richten op zijn onderneming", aldus de Belastingdienst.

Het convenant behelst een driehoeksverhouding tussen de Belastingdienst, het accountantskantoor en de klant. U bent niet verplicht om mee te werken aan de nieuwe manier van werken. Het gebeurt op vrijwillige basis: wie gewoon zoals altijd een aangifte wil doen met controle achteraf door de Belastingdienst, kan daar mee doorgaan.

Toch verwachten Ben van der Ploeg en Ad Ruigrok dat veel van ondernemers zullen kiezen voor de nieuwe werkwijze met horizontaal toezicht waarbij de Belastingdienst niet van bovenaf ‘loert’, maar op gelijkwaardige basis mee kijkt en mee denkt met de accountant en u, de ondernemer.

Geplaatst op: 13-09-2010