Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid indienen vanaf 1 april 2020

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst onder voorwaarden beëindigen. U kunt vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn beëindigd op of na 1 juli 2015.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:
– De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
– De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
– U betaalde een transitievergoeding.

Het UWV heeft ook bewijsstukken nodig. Met de informatie die het UWV ontvangt moeten ze kunnen vaststellen:
– dat er een arbeidsovereenkomst was;
– wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
– dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
– op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
– dat er een transitievergoeding is betaald;
– hoe de transitievergoeding is berekend.

De onderstaande documenten heeft het UWV altijd nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen:
– De arbeidsovereenkomst.
– Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
– De berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
– Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen:

– Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
– Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Let op! Om de aanvraag te kunnen indienen heeft u E-herkenning nodig. U kunt zelf een E-herkenningsmiddel aanvragen maar u kunt ook gebruik maken van onze ketenmachtiging zodat u zelf geen eigen middel hoeft aan te vragen.

Voor meer informatie en het indienen van de aanvraag zie de volgende link naar de site van het UWV.

Heeft u vragen over de compensatieregeling of wilt u de aanvraag door ons laten verzorgen? Neem dan contact met ons op.

Bron: Wed, 11 Mar 2020 08:47:35 +0100