Update corona regelingen

Op dit moment kan door ondernemers van de volgende regelingen gebruik gemaakt worden:

TOZO
Bijstand voor ondernemers. Deze bijstand is bij de lokale gemeente aan te vragen. De voorwaarden zijn hier te vinden.

NOW-3
Bijdrage voor getroffen ondernemers met loonkosten. Deze regeling kan tot 13 december 2020 worden aangevraagd. De voorwaarden zijn hier te vinden.

TVL-2
Bijdrage voor door corona gerelateerde overheidsmaatregelen getroffen ondernemingen. In tegenstelling tot TVL-1 staat de regeling voor alle ondernemingen open. Aanvragen kunnen van 25 november worden ingediend. Lees meer via deze link.

Belastingen
– er kan tot en met 31 december 2020 uitstel op aanslagen worden gevraagd.
– de vrije ruimte binnen de WKR bedraagt 3% voor de loonsom tot € 400.000 in 2020. Daarboven bedraagt de vrije ruimte 1,2%
– het gebruikelijk loon kan (tijdelijk) worden verlaagd.

Verder maatregelen van de belastingdienst zijn hier te lezen.

TOA
Time-Out Arrangement. Bedrijven waarbij een faillissement vrijwel onafwendbaar is kunnen gebruik maken van deze faciliteit. Hierbij wordt de onderneming tijdelijk in “winterslaap” gebracht. Meer informatie is hier te vinden.

Overige regelingen
Naast bovenstaande regelingen zijn er nog een aantal regelingen waarbij krediet of borgstellingen kunnen worden verkregen. Hierbij valt te denken aan Verruiming BMKB, de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C), de verruiming kredieten via Qredits

Voor vragen over de bovenstaande regelingen kunt u contact met ons opnemen.