€5,9 miljoen voor samenwerken aan duurzame innovaties in de landbouw open 11 juni 2018

De provincie daagt landbouwpioniers uit om te werken aan innovaties voor de landbouwsector en vraagt om ideeën en projecten, waar ook subsidie voor beschikbaar is.

Ook de subsidie voor jonge landbouwers tot en met 40 jaar valt hieronder.

Bent u die duurzame landbouw pionier? Doe dan mee! Gedeputeerde Staten (GS) stellen deze periode – voor de laatste keer! – €5,9 miljoen subsidie beschikbaar uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Gedeputeerde Han Weber: “Alleen door samen te werken, kunnen wij de landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland verduurzamen. We moeten nu doorpakken. Ik daag de duurzame landbouwpioniers uit om gebruik te maken van deze subsidie en samen de schouders eronder te zetten.”

U kunt subsidie aanvragen als (toekomstig) projectmatig samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een innovatieproject, de gezamenlijke ontwikkeling van een projectplan of de oprichting van het verband.

De samenwerking richt zich op: versterking van de positie van de landbouwer, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen, geringer grondstoffengebruik, gesloten kringlopen en behoud en versterking van de biodiversiteit.

De POP3- subsidiemaatregel 2.7 samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018 wordt 11 juni 9:00 opengesteld. U kunt tot 17:00 uur op 30 augustus 2018 uw aanvraag indienen.

Een belangrijk verschil met het vorige programma (POP2) is dat de provincies de subsidies verstrekken. Daarom vindt u voorwaarden en andere informatie over deze POP3-subsidies in uw regio op de website van uw provincie. Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling.

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met onze subsidieafdeling. Tevens kunnen wij uiteraard de aanvraag voor u verzorgen.

Bron: Mon, 28 May 2018 09:56:53 +0100