Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Eigen risico dragen voor de WGA? Kies bewust!

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of overweegt u dit te worden? Per 1 januari 2017 wordt het eigenrisicodragerschap uitgebreid. U bent dan niet meer alleen eigenrisicodrager voor uw vaste werknemers, maar ook voor alle flexwerkers. Wat betekent dit voor u?

Huidige situatie tot en met 31 december 2016
U bent als werkgever verantwoordelijk voor de kosten van een zieke werknemer. De eerste 104 weken van ziekte betaalt u zelf het salaris door. Deze kosten kunt u verzekeren door middel van een ziekteverzuimverzekering. Indien de arbeidsongeschiktheid na 104 weken nog voortduurt, kan de werknemer op grond van de wet WIA instromen in de WGA. De werknemer ontvangt dan een uitkering van het UWV. In beginsel bent u als werkgever voor de kosten van deze WGA uitkering verzekerd bij het UWV, maar u kunt sinds 2007 eigenrisicodrager zijn voor de werknemers die vanuit een vast dienstverband de WGA instromen. In dat geval moet u maximaal 10 jaar de WGA uitkering van uw werknemer betalen en bent u verantwoordelijk voor de re-integratie en de daaraan verbonden kosten. Dit risico kunt u privaat verzekeren door middel van een WGA eigenrisicodragersverzekering.

Hoe werkt dit bij ‘losse’ werknemers?
Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek wordt en op de einddatum van de arbeidsovereenkomst ziek uit dienst treedt, kan deze werknemer een Ziektewet uitkering aanvragen. Indien de arbeidsongeschiktheid van uw (inmiddels ex-) werknemer na 104 weken nog voortduurt, kan hij op grond van de wet WIA instromen in de WGA. Net als hierboven beschreven, bent u voor de kosten van dit WGA-flex risico in beginsel verzekerd bij het UWV en betaalt u hiervoor WGA-flex premie via de aangifte loonheffingen.

Situatie vanaf 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 worden de premies voor de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één WGA premie. Vanaf dat moment vervallen alle huidige eigenrisicodragersverzekeringen en dient u opnieuw een keuze te maken of u het WGA risico publiek, via het UWV, of privaat wilt verzekeren. Indien u kiest voor het eigenrisicodragerschap bent u 10 jaar lang verantwoordelijk voor het totale risico van WGA-vast en WGA-flex. Samen met de eerste 104 weken van ziekte bent u dus totaal 12 jaar lang verantwoordelijk voor een zieke werknemer.

Welke keuze moet u maken?
Dit is van veel factoren afhankelijk waardoor er helaas geen eenduidig antwoord op deze vraag is te geven. Bent u een kleine- (loonsom tot € 322.000), middelgrote- (loonsom van € 322.000 tot € 3.220.000) of grote (loonsom > € 3.220.000) werkgever? Wilt u invloed blijven houden op de re-integratie van uw (ex) werknemer met een WGA uitkering? Heeft u historische WGA-lasten?

Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Neem dan contact op met uw salarisadviseur.

Geplaatst op: 06-09-2016