Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Extra microkredieten voor starters en mkb

Het jaar 2016 is goed begonnen voor ondernemers die op zoek zijn naar kredietmogelijkheden. De Europese Investeringsbank heeft namelijk, na een garantstelling van het Ministerie van Economische Zaken, € 100 miljoen uitgeleend aan Qredits Microfinanciering Nederland.

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk, die zich bezig houdt met het bevorderen van ondernemerschap in Nederland. Zij doet dit door het geven van microkredieten tot maximaal € 50.000 en van mkb-kredieten tot maximaal € 250.000. Daarnaast biedt Qredits coaching, praktische informatie en ondernemerstools aan, bijvoorbeeld hulp bij het schrijven van een financieel plan. Meer informatie vindt u opqredits.nl.

Geplaatst op: 21-01-2016