Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Groenlabelkas (MIA)

Ook op bestaande kassen kan milieu-investeringsaftrek worden aangevraagd. Er is dan een groenlabelcertificaat (GLK) op basis van de huidige eisen nodig. Ook op een oud kassencomplex kan – door deze te laten toetsen aan de huidige groenlabel eisen – een GLK certificaat verkregen worden. Op alle teelt-technische investeringen kan vervolgens Milieu-investeringsaftrek worden aangevraagd. Bij een teelt-technische investering vanaf € 20.000 wegen de kosten van het aanvragen van een certificaat al op tegen de subsidie die verkregen kan worden. In tegenstelling tot een certificaat voor een groenlening hoeft dit certificaat voor MIA niet 10 jaar lang aangehouden te worden.

Voorbeeld: Glastuinbouwondernemer (VOF) vervangt zijn meerjarige plantopstanden. Er komt nieuw meerjarig steenwol en er wordt in nieuwe druppelslangen geïnvesteerd. De investering bedraagt € 100.000. Hij vraagt een GLK 12 certificaat aan (GLK 12 is de eis in 2017) en meldt de investeringen voor MIA. De aftrekpost bedraagt 27% van € 100.000 = € 27.000. Dit bespaart hem ruim € 11.000 belasting. Het GLK certificaat en enkele verplichte aanpassingen in het bedrijf kost hem € 5.000 en na aftrek van de belasting slechts € 3.000. Hij bespaart netto € 8.000. Ook kan hij gebruik maken van 75% willekeurige afschrijving waardoor hij de belasting kan uitstellen.

Wilt u meer weten? Bel de afdeling subsidies 015-3620640

Geplaatst op: 20-02-2017