Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Investeren, subsidie en aanvraagtermijnen

Nu het met de economie langzaamaan weer beter gaat, wordt er ook weer meer geïnvesteerd door ondernemers. De overheid stimuleert een groot aantal investeringen en projecten door middel van kredieten, directe of fiscale subsidies. Er is een woud aan regelingen die elk hun eigen regels en aanvraagtermijnen hebben. Of u in aanmerking komt voor een subsidie of regeling, hangt af van de specifieke voorwaarden van de betreffende regeling. Veel subsidies hebben een duidelijke doelgroep en een vaste indieningstermijn voor een aanvraag. Zorg er in ieder geval voor dat u subsidie aanvraagt vóórdat u begint met uw werkzaamheden. U krijgt meestal geen subsidie voor een project dat u al gestart bent.

Projecten die de overheid wil stimuleren liggen voornamelijk op het gebied van:

  • Onderzoek en innovatie: Bij onderzoek en innovatie moet u denken aan een tegemoetkoming in de loonkosten bij onderzoek, of een (regionale) subsidie voor het onderzoeken van de haalbaarheid van uw innovatie.
  • Energie en milieu: Als u investeert in energie- of milieuvriendelijke producten, opwekking van duurzame energie of ontwikkeling van energie- of milieuvriendelijke producten.
  • Internationaal ondernemen: Doet u zaken in ontwikkelingslanden op opkomende markten? Is internationaal ondernemen nieuw voor u? Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar.
  • Personeel aannemen: Denk hierbij aan ondersteuning bij het aanpassen van een arbeidsplek voor een gehandicapte medewerker. Of het in dienst nemen van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Agrosector en Kunst en cultuur: Werkt u in de agrosector of in de kunst- en cultuursector? Dan zijn er sectorale subsidies en regelingen beschikbaar.

Omdat er zoveel subsidiemogelijkheden zijn, adviseren wij u met klem om contact met ons op te nemen als u overweegt te investeren in een bedrijfsmiddel of project.

Geplaatst op: 10-10-2016