Investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Investeringen in energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 april tot en met 1 december 2021, voor 17:00 uur.

U krijgt subsidie als u nieuwe machines en installaties koopt en installeert. Dit krijgt u voor de kosten zonder btw. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn. Wilt u weten waar u subsidie voor krijgt, hoeveel dit is en wat de voorwaarden zijn: via deze link kunt u meer informatie vinden.

U vraagt Investeringen in energie glastuinbouw aan op mijn.rvo.nl. Dit kan van 1 april 2021 tot en met 1 december 2021, voor 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging RVO diensten op niveau eH3 nodig.

Indien u vragen heeft over deze subsidieregeling of wanneer wij de subsidie voor u moeten aanvragen dan kunt u contact met ons opnemen.