Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Miljoenennota – nieuws van onze fiscalisten

In de aanloop naar de Miljoenennota waren al enkele berichten uitgelekt, welke op Prinsjesdag zijn bevestigd.

Vanaf 2017 komt de schenkvrijstelling van € 100.000 voor een eigen woning weer terug, weliswaar in iets aangepaste vorm omdat degene die geschonken krijgt tussen de achttien en maximaal veertig jaar oud mag zijn. Schenkingen door bijvoorbeeld ouders aan hun kinderen leiden ertoe dat het vermogen van de ouders afneemt en de kinderen toeneemt, zonder dat er belasting over betaald hoeft te worden. Dit voordeel wordt naar verwachting hoger dan voorheen omdat er ook plannen zijn om de vermogensrendementsheffing voor grotere vermogens (vanaf € 100.000) te verhogen. Schenkingen voor een eigen woning leiden ertoe dat de ouders minder vermogensrendementsheffing gaan betalen en hun vermogen niet tegen maximaal twintig procent erfbelasting hoeft te vererven. Let er wel op dat als kinderen geschonken krijgen ze minder hypotheekrente-aftrek hebben en daardoor mogelijk minder toeslagen (zoals bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag) kunnen ontvangen. Het is dus wel belangrijk om alle gevolgen van een schenking in beeld te brengen.

Wij zijn benieuwd of het verhogen van de rendementsheffing ook daadwerkelijk zijn vruchten gaat afwerpen. De mensen met grotere vermogens hebben vaak ook de mogelijkheid om gelden op andere plaatsen onder te brengen. Te denken valt aan het storten als kapitaal in een eigen BV, waardoor niet alleen de vermogensrendementsheffing maar ook een eventuele eigen bijdrage AWBZ kan worden verminderd.

In de Autobrief II heeft de staatssecretaris al eerder aangegeven wat er in de periode 2017-2020 gaat veranderen op het gebied van de autobelastingen. Zo wordt de motorrijtuigenbelasting voor personenauto’s met gemiddeld 2% verlaagd, maar voor de meest vervuilende dieselauto’s wordt deze juist verhoogd. De bijtellingspercentages worden stapsgewijs verminderd naar twee categorieën. De algemene bijtelling wordt op termijn 22%. De elektrische (nulemissie) auto’s profiteren van een bijtelling van 4%, voor zover de cataloguswaarde lager is dan € 50.000. De plugin hybride auto’s worden voor alle belastingen vanaf 2016 stapsgewijs meer als gewone auto’s behandeld. Let op: Wordt een auto op naam gezet vóór 1 januari 2016, dan blijft nog gedurende vijf jaar de regelgeving van 2015 van toepassing. Dit geldt ook voor het nu nog hoge percentage van 25% als vanaf 2017 het tarief 22% wordt. Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe hybride auto of een dure electrische auto in de planning in 2016, overweeg dan of u de aanschaf eerder zult doen.

Als u nog vragen over bovenstaande heeft of andere fiscale vragen, kunt u contact opnemen met onze fiscalisten Marianne Kromkamp-Ruigrok of Martin Keijzer via telefoonnummer 015 362 0600.

 

Geplaatst op: 02-09-2015