De tuinbouwsector probeert haar hoofd boven water te houden. Hoge gasprijzen zorgen voor wijzigingen in teeltstrategieën. Naast deze problemen ontstaan er ook weer kansen door deze situatie. De lagere energieverbruiken kunnen ervoor zorgen dat een Groen Label Kas weer in beeld komt. Een basisvoorwaarde van de Groen Label Kas is een lager gasverbruik dan +/- 25m³ per m² per jaar aan fossiele brandstof. Hieraan konden veel groentekwekers niet voldoen. Bij teruglevering van elektra gaat het slechts om het warmtedeel van het gasverbruik.

Een Groen Label Kas kan de volgende voordelen bieden:

  • Milieu -investeringsaftrek 27% en 75% Vamil. Elke investering in de kas die teelttechnisch of klimaattechnisch bijdraagt, zoals energiescherm, watertechniek, elektra enz. geeft een extra belastingkorting en de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven. Dat geldt ook voor investeringen in bestaande kassen.
  • Groenfinanciering. Een lening bij een groenbank kan met een rentekorting worden afgesloten. De korting bedraagt nu ongeveer 35 rentebasispunten (0,35%).
  • Foodprint. Verduurzaming waardoor je product aantrekkelijker vermarkt kan worden.

Voor een Groen Label Kas heeft u een Certificaat nodig volgens het schema GLK 15, waarvan de eisen te vinden zijn bij www.groenlabelkas.nl.

Indien u meer over de regeling en uw kostenbesparing wilt weten, kunt u zich richten tot Jacques Vonk.