Michel Michon, HR-adviseur:

“Klanten kunnen voor al hun HR-advies bij ons terecht”

Het werven van nieuwe medewerkers, omgaan met een langdurig ziek personeelslid, het opzetten van een personeelsreglement of het begeleiden van personele wijzigingen in de organisatie. Als ondernemer krijgt u er hoogstwaarschijnlijk vroeg of laat mee te maken. “Door vooraf over deze zaken na te denken en te sparren met een adviseur, kunnen veel problemen voorkomen worden”, zegt Michel Michon. Hij werkt sinds 14 februari 2022 als HR-adviseur bij Bloemendaal Ruigrok en ondersteunt klanten bij de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Stel u heeft een langdurig zieke medewerker. Dan krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Volgens deze wet bent u samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de medewerker. “De wet verplicht de werkgever en werknemer om zorgvuldig bepaalde stappen te volgen”, legt Michel uit. “Wij kunnen hierin begeleiden en adviseren. Er gelden veel regels en verplichtingen. Wanneer werkgevers daar niet goed van op de hoogte zijn, kan dat veel geld kosten. Na twee jaar ziekte kan de loonbetalingsverplichting bijvoorbeeld ophouden wanneer er sprake is van instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Wat lang niet iedereen weet, is dat het dienstverband met de medewerker daarmee niet automatisch beëindigd is. Het is een slapend dienstverband geworden, wat tot een ongewenste situatie kan leiden wanneer de medewerker daarna weer herstelt. Bij beëindiging van het dienstverband komt ook de transitievergoeding om de hoek kijken. Deze kan bij de beëindiging vanwege ziekte in sommige gevallen worden gecompenseerd door het UWV. Ook daar kunnen wij bij ondersteunen.”

Nieuwe dienstverlening

Voor Bloemendaal Ruigrok is HR-advies een extra dienstverlening naast de accountancy en salarisadministratie. Michel heeft veel ervaring met advisering van onder meer werving en selectie, toepassing van arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, verzuim, mobiliteit en andere aandachtsgebieden die gerelateerd zijn aan HR. Hij kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het opzetten van een wervingscampagne voor nieuw personeel en de selectie van nieuwe medewerkers. Wat is het zoekprofiel? Wie past het beste in het team? Wat zijn de beoordelingscriteria? Ook adviseert hij bij het doorstomen van personeel. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen? Welke opleidingen biedt u aan en hoe gaat u om met salarisontwikkeling? En dan is er de uitstroom van medewerkers. Wat is uw rol bij ontslag of ziekte? “Eigenlijk kunnen klanten voor al hun HR-advies bij ons terecht”, vat Michel samen. “Wij ondersteunen over de hele breedte; bij de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, beleidsmatig en uitvoerend.”

Kunt u hulp gebruiken bij uw HR-beleid? Neemt u dan contact op met Michel Michon, telefoonnummer 015 362 0600.