Salarissen

Personeel is voor de meeste ondernemingen een belangrijke, maar complexe factor. Dat komt door de uitgebreide wet- en regelgeving in ons land. De hieruit voortvloeiende administratieve verplichtingen vergen veel kennis en tijd van u als ondernemer. Daarom biedt Bloemendaal Ruigrok u ook op dit gebied de nodige ondersteuning. Onze adviseurs beschikken over relevante kennis van cao’s en branchespecifieke regelingen. Vanzelfsprekend spelen wij op een adequate manier in op veranderingen in de sociale en fiscale wetgeving.

Naast de reguliere werkzaamheden als het periodiek verwerken van de salarisstroken, journaliseren, reserveren van vakantiegelden en het klaarzetten van betaalopdrachten en loonaangiften, kunnen wij voor u verzorgen:

  • het doen van meldingen aan uitvoering- en pensioeninstellingen;
  • het periodiek toetsen van uw administratie aan de wet- en regelgeving;
  • het adviseren omtrent fiscaal toelaatbare regelingen;
  • het onderzoeken en vergelijken van offertes voor arbodiensten, ziektewetverzekeringen etc.

HRM dienstverlening

Waar bestaat uw HR beleid of bedrijfsregelingen uit? Hoe zit het met uw personeel voor nu en in de toekomst? Zijn zij voldoende gekwalificeerd? Zijn zij duurzaam inzetbaar? Is de juiste persoon op de juiste plek? Of zou u gericht de in- door- en uitstroom van personeel beter beïnvloeden en inspringen op de ontwikkelingen die u nog te wachten staat?

Lees meer