Portal Bloemendaal Ruigrok

De komende maanden zult u een uitnodiging krijgen voor de portal bij Bloemendaal Ruigrok. Met deze portal wordt het mogelijk om op een veilige manier uw gegevens digitaal toe te sturen. Tevens zal het op termijn mogelijk zijn om via de portal goedkeuring te geven op aangiftes en het bekrachtigen van notulen. Daarnaast zullen uw gegevens digitaal in te zien zijn. U kunt hierbij denken aan uw jaarrekeningen, statuten, aktes en dergelijke.

Allereerst zullen de klanten met een loonadministratie worden uitgenodigd voor het activeren van de portal. Via deze portal wordt het namelijk mogelijk om de vertrouwelijke loongegevens te uploaden. Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie waar gegevens nog via de mail worden verstuurd. Vervolgens zullen alle klanten worden uitgenodigd voor deze portal. Via een mail op uw persoonlijke mailadres zult u uitgenodigd worden om de portal te activeren. Houd derhalve uw mail in de gaten.