FutureNL

Luizenmoeder vond ze maar niets. Dus koos Ronilla Snellen ervoor computermoeder te worden op de basisschool van haar dochters. Daar bemerkte ze voor het eerst dat leerkrachten hun leerlingen graag digitale vaardigheden willen bijbrengen, maar dat ze er zelf vaak onvoldoende vanaf weten. De zaadjes voor de stichting FutureNL waren geplant.
Jongeren van nu groeien op in een digitale wereld. Om hen klaar te stomen voor de kenniseconomie van morgen, vindt FutureNL het belangrijk dat ze al op school leren over technologie en digitalisering. Vanaf de kleuterschool tot en met het middelbare onderwijs. Juist daar schort het volgens Ronilla Snellen aan. “Veel leerkrachten beschikken niet alleen over onvoldoende kennis, maar voelen zich ook onzeker op dit gebied. Ik constateerde vier jaar geleden al de potentie van dit onderwerp. Daarom sprak ik mijn netwerk aan en startte ik een project met gastdocenten die gratis lessen digitalisering gaven in het basisonderwijs. Eerst tien gastdocenten, later honderd. Zowel de gastdocenten uit het bedrijfsleven als de scholen waren enthousiast.”

Bekendheid

Geleidelijk groeide het project uit tot een landelijk, actieve stichting met de ANBI-status. Bevlogen vertelt Ronilla Snellen hoe haar initiatief zich ontwikkelde. Hoe ze in het begin moest leuren. Bijvoorbeeld bij mensen als Neelie Kroes en Kajsa Ollongren. En hoe ze steeds meer bekendheid kreeg en nu zelfs gesteund wordt door leden van de koninklijke familie. “Constantijn van Oranje zit in de Raad van Advies en Koningin Maxima gaf op 4 september 2019 als gastdocent een les Artificial Intelligence.” Twee jaar geleden fuseerde de stichting CodeUur van Ronilla Snellen met de Dreamery Foundation van Steven Schuurman. Onder de naam FutureNL richten ze zich nu op drie dingen: het ontwikkelen van wekelijks onafhankelijk lesmateriaal, het geven van workshops aan leerkrachten en het geven van gastlessen. Allemaal gratis diensten, gesponsord door het bedrijfsleven.

Twee sporen

“Wij hebben een tweesporenaanpak”, legt Ronilla Snellen uit. “We ondersteunen de leerkrachten in het basisonderwijs en het middelbare onderwijs bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Vorig jaar volgden 11.000 leerkrachten onze gratis workshops. Veertig procent van de basisscholen heeft zich nu al aangemeld voor onze wekelijkse gratis lessen om digitale vaardigheden te ontwikkelen: – de Digi-doener. Iedere week behandelen we twee leerdoelen, die vallen onder de bestaande schoolvakken. Samen vormen de lessen een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid die aansluit bij de leerlijnen zoals SLO (stichting leerplan ontwikkeling) die geformuleerd heeft. Ik streef ernaar uiteindelijk alle scholen in Nederland te bereiken. Onze Raad van Advies voert een actieve lobby richting de landelijke politiek om het ontwikkelen van digitale vaardigheden op te nemen in het curriculum. Als het structureel wordt ingebed in het Nederlands onderwijs, is onze missie geslaagd.”

Cocreatie

FutureNL richt zich naast het basisonderwijs sinds 2018 ook op de Pabo en sinds 2019 ook op het voortgezet onderwijs. De stichting heeft zes medewerkers in dienst en werkt samen met een flexibel team van 35 lesmakers en trainers. Sinds de fusie werkt de stichting voor de financiële ondersteuning samen met Bloemendaal Ruigrok, na een aanbeveling van onze penningmeester die al jaren zaken met hen doet. “Zij verzorgen onze jaarrekening en onze salarisadministratie, hierbij voldoen wij aan onze ANBI verplichtingen” aldus Ronilla Snellen. Ondertussen heeft zij haar handen vrij om zich te richten op ontwikkelingen in haar markt. “Wij doen veel in cocreatie, bijvoorbeeld met Unicef of een bedrijf als Schiphol. Het is fijn om als stichting te werken, hierdoor kunnen we inhoudelijk onafhankelijk lesmateriaal maken, onze diensten gratis aanbieden en er daardoor overal deuren opengaan.”
Bedrijven kunnen voor 1000 euro een les sponsoren. Kijk voor meer informatie en het gratis lesmateriaal op futurenl.org!