Registratie machtiging “vooraf ingevulde aangifte” goedkeuren

Van de Belastingdienst heeft u recent een formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” ontvangen. Met deze machtiging krijgen wij toegang tot de relevante gegevens voor uw aangifte Inkomstenbelasting over 2020.

Wij verzoeken u vriendelijk om ons dit formulier te doen toekomen.

U kunt het formulier langsbrengen, doorsturen of e-mailen via info@bloemendaalruigrok.nl.