Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop!”

Vanaf medio 2013 is de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” opengesteld. Vanaf 1 juli 2014 is de regeling gewijzigd.

Voor wie?

U kunt in aanmerking komen voor de stimuleringsregeling als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden :

1.       U bent agrariër;

2.       U heeft een agrarisch bedrijf gehad;

3.       U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;

De regeling ziet er als volgt uit:

  • € 4,50 subsidie per m2 asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
  • Per aanvrager maximaal € 15.000 subsidie
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok
  • Plaatsing van minimaal 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt
  • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een complete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (inclusief alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
  • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten

Tevens kunnen de investeringen in aanmerking komen voor EIA/MIA/VAMIL.

Voor meer informatie neem contact op met onze subsidie adviseurs. 015-3620600

Geplaatst op: 03-10-2014