Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop loopt t/m 30 september

De provincie Zuid-Holland wil, met het oog op de volksgezondheid, stimuleren dat asbestdaken op bedrijfsgebouwen in de agrarische sector worden gesaneerd. Ook stimuleert de provincie de overgang naar schone energie. In 2016 is vanuit de provincie € 750.000 beschikbaar.
Een aanvraag voor deze subsidie kan worden ingediend t/m 30 september (let op: de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt, moet uiterlijk 30 november 2016 zijn afgerond)
De sanering moet worden gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen op de asbestvrij gemaakte daken. Hiermee wordt zo bijgedragen aan de groei van duurzaam opgewekte energie.
De hoofdlijnen van de regeling zijn:
• De regeling is bedoeld voor (voormalige) agrariërs met een bedrijf in Zuid-Holland en burgers of ondernemers op een voormalig agrarisch bouwblok;
• De zonnepanelen dienen op de plek waar het asbest verwijderd is, geplaatst te worden en hebben een vermogen van tenminste 5 kiloWatt-piek;
• Het aantal te verwijderen vierkante meters asbest bedraagt tenminste 250 m2;
• Het subsidiebedrag per vierkante meter bedraagt: € 4,50;
• Het maximum subsidiebedrag per bedrijf bedraagt: € 15.000 (in verband met de Europese regelgeving (de-minimusregeling).
• De aanvraag voor deze subsidie kan worden ingediend tot en met 30 september 2016 (let op: de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt, moet uiterlijk 30 november 2016 zijn afgerond!).

Link naar de site Provincie Zuid Holland voor meer informatie

Geplaatst op: 05-09-2016