Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Subsidie jonge landbouwers open van 3 december tot en met 8 februari

De POP3 subsidie voor Jonge Landbouwers is de vierde openstelling waarmee de provincie Zuid Holland jonge landbouwers wil stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer een achterstand kan inlopen. Sinds de eerste openstelling in 2016 is de investeringslijst uitgebreid, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is.  De regeling is open vanaf 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019.

Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum aan subsidiabele kosten, wel een maximumsubsidiebedrag van € 20.000. Er is geen sprake van een minimum aan subsidiabele kosten per investering. Het minimum subsidiebedrag is € 10.000.

Voorbeelden van investeringen die interessant kunnen zijn:

  • Zonnepanelen (1).
  • Temperatuurregulatie door warmte wisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen (13).
  • Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling (14).
  • Omgekeerde osmose (21).
  • Elektrische voertuigen, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten (23).
  • Systemen om productierisico’s te verkleinen (26, bijv. gehard glas).

Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit. Wel kan per provincie het subsidieplafond verschillen. Ook kan het zijn dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt. Meer informatie over de regeling van de provincie Zuid-Holland kunt u vinden via de volgende link.  De lijst met investeringen is te vinden via de volgende link.

Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met onze subsidieafdeling via telefoonnummer 015 362 06 00.

Geplaatst op: 22-11-2018