Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Subsidie voor investeringen in energie glastuinbouw open op 1 juli 2016

Bent u een glastuinbouwer en wilt u investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energiemaatregelen? Dan kunt u van 1 juli tot en met 1 oktober 2016 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorheen viel deze regeling onder Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen (IMM 2013 en 2014) en Investeringsregeling energiebesparing (IRE 2012). Voor deze subsidie is € 7.000.000 beschikbaar. U krijgt maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000.

De investeringen waarvoor u subsidie kunt aanvragen, zijn:

  • tweede energiescherm
  • verticale ventilatoren
  • diffuus glas met antireflectiecoating
  • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster
  • aansluiting op een biogas of koolstofdioxidenetwerk of –cluster
  • biomassaketel of -kachel

Voor vragen over deze regelingen kunt u contact opnemen met onze subsidieafdeling. Tevens kunnen wij uiteraard de aanvraag voor u verzorgen.

Geplaatst op: 12-05-2016