Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod op asbestdaken om het risico voor de gezondheid te beperken. Particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten. Met ingang van 4 januari 2016 stelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu daarom subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Met deze subsidieregeling wil het ministerie de verwijdering van asbestdaken in de jaren 2016-2019 stimuleren.

Subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van asbestdaken. Zowel particulieren als ondernemers komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk zes maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak zijn ingediend. Met het verwijderen van het asbest mag na 1 januari 2016 worden gestart. Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 10 miljoen en wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Belangrijk is dat op de factuur die bij de aanvraag moet worden overlegd de volgende gegevens staan vermeld: adresgegevens van het object, aantal vierkante meters verwijderd asbestdak, datum waarop de verwijdering is voltooid, het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem en de ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering heeft uitgevoerd.

In combinatie met zonnepanelen

Als u naast het verwijderen van het asbest van uw dak ook direct investeert in het plaatsen van zonnepanelen is hiervoor ook een subsidie beschikbaar via een provinciale regeling. Deze regeling is voor agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok die minimaal 250 m2 asbest verwijderen en minimaal 5.000 Wp aan zonnepanelen neerleggen. De openstelling van deze regeling is per provincie verschillend. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 te verwijderen asbest met een maximum van € 15.000,-. Deze subsidieregeling moet worden aangevraagd voor aanvang van de werkzaamheden.
Voor vragen over deze regelingen kunt u contact opnemen met onze subsidieafdeling. Tevens kunnen wij uiteraard de aanvraag voor u verzorgen.

Geplaatst op: 21-01-2016