Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting

Vanaf dit jaar maken wij gebruik van nieuwe software voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting. In deze software hebben wij de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vooraf Ingevulde Aangifte. Dit zijn gegevens die door de belastingdienst al ingevuld zijn voor de aangifte. Te denken valt aan de loongegevens, de WOZ-waarde van uw huis, hypotheekgegevens en banksaldi. De Vooraf Ingevulde Aangifte gebruiken we uitsluitend als controlemiddel. Het aangifteproces zal verder verlopen zoals u dat van ons gewend bent.

Om de Vooraf Ingevulde Aangifte te ontvangen, hebben wij uw toestemming nodig. Hiervoor hebben wij op 8 maart een machtiging aangevraagd bij de Belastingdienst. Van de Belastingdienst krijgt u een activeringscode per brief waarin u kunt zien dat de aanvraag door Bloemendaal Ruigrok is gedaan. Indien u akkoord bent, dan kunt u deze machtigingscode binnen 8 weken na dagtekening aan ons doorgeven. Na het invoeren van de activeringscode in de software, kunnen wij de gegevens ophalen.

Indien u ons niet wilt machtigen, is er verder geen actie nodig. De aanvraag vervalt automatisch na 8 weken. Een machtiging geldt voor één jaar. U beslist per aangiftejaar of u akkoord gaat met de machtiging.

Geplaatst op: 08-03-2016