Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend

Als u recht heeft op het LIV, ontvangt u uiterlijk 14 maart 2018 een voorlopige berekening van het UWV met een overzicht voor welke werknemers dit recht bestaat. Stuur deze voorlopige berekening ter controle naar ons op zodat wij een eventuele correctie bij de Belastingdienst tijdig kunnen indienen.

Geplaatst op: 03-04-2018