Nieuws

Het laatste nieuws hebben wij voor u op een rij gezet.

Wetsvoorstel verhoging energie-investeringsaftrek (EIA) voor 2016

Het percentage van de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2016 omhoog van 41,5% naar 58%.

De verhoging moet het voor u aantrekkelijker maken te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.
Voor de EIA geldt op dit moment een aftrekpercentage van 41,5%. Bij dit percentage wordt de belastbare winst verminderd met 41,5% van de waarde van de investering hetgeen bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% een voordeel van circa 10 % betekent. Nu het aftrekpercentage wordt verhoogd naar 58% betekent dit een voordeel van maximaal 14,5% voor vennootschapsbelastingplichtigen.

Het budget van de EIA wordt hiervoor verhoogd met € 60 miljoen tot € 161 miljoen.

Geplaatst op: 25-11-2015