Aanbod vaste arbeidsomvang

Op 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Deze Wet schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht een vaste arbeidsomvang moet aanbieden. Zodra de oproepovereenkomst 12 maanden geduurd heeft, moet de werkgever de oproepkracht binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang gelijk aan het gemiddelde van de 12 maanden ervoor. Doet de werkgever dit niet, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling over de arbeidsomvang waarvoor de werkgever een aanbod had moeten doen! Door de directe inwerkingtreding van deze regel moet de werkgever voor 1 februari 2020 een aanbod doen aan oproepkrachten die op 1 januari 2020 al 12 maanden of langer in dienst zijn.

WW premie
De WW premie is vanaf 1 januari 2020 niet langer afhankelijk van de sector van de werkgever, maar van de arbeidsovereenkomst die met de werknemer gesloten is. Voor een oproepkracht geldt de ‘hoge’ WW premie die voor het jaar 2020 is vastgesteld op 7,94%. Een uitzondering hierop zijn werknemers die jonger zijn dan 21 jaar én maximaal 52 uur per maand (12 uur per week) werken. Voor deze jonge werknemers met kleine deeltijdbanen geldt de ‘lage’ WW premie van 2,94%.

Bron: Mon, 20 Jan 2020 10:03:45 +0100