Bloemendaal Ruigrok biedt u de mogelijkheid om mee te doen met horizontaal toezicht. Wij zijn hiervoor een convenant overeengekomen met de Belastingdienst, op basis van de door SRA afgesloten raamovereenkomst. Deelname aan Horizontaal Toezicht biedt voor u als ondernemer vele voordelen.

Zekerheid

De Belastingdienst gaat er bij horizontaal toezicht van uit dat de fiscaal adviseur, Bloemendaal Ruigrok, werkt volgens vooraf overeengekomen normen, en dat de aangiften kloppen. Dat betekent dat veel controles door Belastingdienst overbodig worden. Daardoor kunnen de aangiften snel verwerkt worden en dat het duidelijk is welke aanslagen de Belastingdienst gaat versturen. Dit geeft rust en continuïteit zodat u zich als ondernemer gewoon op uw onderneming kunt richten.

Ander toezicht

Omdat de Belastingdienst op de professionaliteit en kwaliteit van de aangiftes van Bloemendaal Ruigrok rekent, richt zij haar controles ook anders in. Toezicht vindt plaats door middel van steekproeven die via ons kantoor lopen en deze steekproeven richten zich op onze werkprocessen.

Vooroverleg

Wij communiceren duidelijk met de Belastingdienst. Als ervaren fiscaal adviseur is Bloemendaal Ruigrok goed op de hoogte van de momenten waarop de Belastingdienst vragen zou stellen. Daartoe zal dan vooroverleg met de Belastingdienst plaatsvinden over mogelijke discussiepunten. En hierdoor ontstaat voor u als ondernemer duidelijkheid in de vragen die u heeft of zou kunnen hebben. En heel belangrijk, voordat we met de Belastingdienst in overleg treden, communiceren we eerst met u.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naast alle voornoemde argumenten geeft deelname aan Horizontaal Toezicht een signaal af aan de omgeving. Door deelname bent u maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen: u bent integer en als ondernemer geven uw cijfers het juiste beeld aan de buitenwereld. Desondanks blijft er voor Bloemendaal Ruigrok voldoende ruimte om binnen de bestaande wet- en regelgeving creatief te blijven adviseren zodat er voor u als ondernemer een optimale fiscale huishouding staat.

 • Danny Ruigrok

  Danny Ruigrok

  Relatiebeheerder

 • Koen van Luijk

  Koen van Luijk

  Relatiebeheerder

 • Jacques Vonk

  Jacques Vonk

  Relatiebeheerder