Belastingen

De veranderingen in de fiscale wetgeving gaan snel. De belastingadviseurs van Bloemendaal Ruigrok kennen de financiële consequenties die het Nederlandse belastingstelsel heeft voor u als ondernemer én particulier. Samen zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Onze fiscale werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • het verzorgen van aangiften voor inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • het verzorgen van alle overige fiscale aangiften, waaronder omzetbelasting en loonheffing;
  • het voeren van overleg met de fiscus;
  • het indienen van bezwaarschriften en beroepschriften;
  • het verrichten van fiscaal-juridisch advieswerk bij onder meer bedrijfsopvolging, herstructurering, het kopen en verkopen van bedrijven, etc.

Subsidies

Met subsidies profiteert u van regelingen, kunt u geld besparen. Onze subsidie-adviseurs zijn op de hoogte van de actuele regelgeving en zijn in staat om organisaties in de profit en non-profitsector op de diverse subsidiegebieden te adviseren en begeleiden. We verzorgen de aanvraag en bewaken het proces. Neemt u bij het doen van investeringen altijd vóór het tekenen van de opdrachtbevestiging contact met uw relatiebeheerder op. Heeft u plannen of ontwikkelt u nieuwe concepten, laat het ons weten. Dan onderzoeken wij voor u de subsidiemogelijkheden.

Lees meer

Horizontaal Toezicht

Bloemendaal Ruigrok biedt u de mogelijkheid om mee te doen met horizontaal toezicht. Wij zijn hiervoor een convenant overeengekomen met de Belastingdienst, op basis van de door SRA afgesloten raamovereenkomst. Deelname aan Horizontaal Toezicht biedt voor u als ondernemer vele voordelen.

Lees meer