Inkomsten uit Airbnb belast?

Via Airbnb verhuren met name particulieren hun woning of kamers aan toeristen die niet op zoek zijn naar een standaard hotel. Inmiddels zijn er ook andere organisaties die hierin een bemiddelende rol spelen, maar Airbnb is het meest bekend.

In Nederland is al jaren discussie over de vraag of deze inkomsten uit verhuur belast zijn. Rechters beslisten tot nu toe in het voordeel van iemand die met de verhuur van zijn tuinhuisje in een jaar ruim € 3.500 verdiende. Oftewel: de inkomsten zouden niet belast zijn. Daarop stapte de Belastingdienst naar de Hoge Raad.

Voordat deze zaak door de Hoge Raad behandeld zal worden, heeft de adviseur van de Hoge Raad hierover geadviseerd. Uit dit advies blijkt dat de inkomsten wel belast te zijn. De adviseur vindt namelijk dat het tuinhuisje tot de eigen woning behoort. Verder is hij van mening dat ook verhuur van een deel van de eigen woning belast is, en niet alleen de verhuur van de gehele woning. Of de Hoge Raad dit advies volgt, is afwachten. Dit gebeurt vaak wel, maar niet altijd.

Verhuurt u uw eigen woning of kamers daarvan voor korte periodes, al dan niet via bijvoorbeeld Airbnb of bedandbreakfast.nl? Laat ons dat weten! Wij beoordelen dan of deze inkomsten meegenomen dienen te worden in uw aangifte inkomstenbelasting. Als dat zo is, verwerken wij dit als zodanig in de aangifte. Maar, tegen deze aangifte maken wij ook direct bezwaar om uw rechten veilig te stellen. Want pas ná het oordeel van de Hoge Raad weten we zeker of deze inkomsten (on)belast zijn.