Werken, werken, werken. Een telefoon aan ieder oor en werkdagen van vier uur ’s ochtends tot laat in de avond. Wim Biemond & zijn team zijn 24/7 bereikbaar voor zijn klanten. Grondverzet, transport of werk aan het spoor. Samen met zijn team van zestig medewerkers pakt hij alles aan. Hoewel hij nog lang niet uitgewerkt is, liet hij zijn bedrijfsopvolging vast regelen door Bloemendaal Ruigrok. Zoon Jelle trad met ingang van 1 januari 2019 in het bedrijf.

Jelle is de derde generatie in het familiebedrijf. Wims vader startte het bedrijf in 1957 samen met zijn zwager. Onder de naam Biemond en Van Pelt richtten zij zich vooral op grondverzet. Wim ging samen met zijn neef Hans van Pelt al vanaf jonge leeftijd mee naar het bedrijf. Ze groeiden samen op, zaten bij elkaar op school en brachten veel tijd door op de machines van hun vaders. In 1996 namen zij het bedrijf over. Omdat Wim inmiddels zijn transportpapieren behaald had, breidden zij de werkzaamheden uit met transport van grondstoffen en zwaar materieel. Dat was een gouden zet. “Er werd van alle kanten aan ons getrokken”, vertelt Wim. “We investeerden in dertien vrachtwagens. In een jaar tijd verachtvoudigde onze omzet.”

HSL

Het bedrijf kreeg echt een boost toen het rond 2006 de voorbereidende werkzaamheden voor de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Breda en Amsterdam mocht verrichten. “Voor het werk aan het spoor zijn speciale machines en strenge keuringen nodig”, legt Wim uit. “In de crisisjaren was het onze redding dat wij breed inzetbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden voor de HSL huurden we door heel Nederland zo’n 275 machines om het werk te kunnen doen. De afgelopen jaren verzorgden wij ook de grondwerkzaamheden voor de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland.”

Toen Jelle 17 jaar was stopte hij met zijn studie en sprong hij bij in het bedrijf. Aanvankelijk zou dit tijdelijk zijn om een zakcentje te verdienen voordat hij verder zou gaan met een HBO opleiding. Uiteindelijk is Jelle gebleven omdat hij het zo naar zijn zin heeft binnen het bedrijf. Hij was van plan om nog een studie te gaan doen maar dat is niet doorgegaan omdat zijn collega planner opstapte en hij diens werk volledig overnam. Hij was er een jaar in dienst toen zijn oom Hans van Pelt in 2015 besloot te stoppen. Toch duurde het nog tot 2017 voordat Jelle bedacht dat hij in de voetsporen van zijn vader wilde treden.

Overname

Relatiebeheerder Wilco de Koning van Bloemendaal Ruigrok werkt sinds 1996 samen met het bedrijf. Toen Wim en Hans het bedrijf overnamen van hun vaders, begeleidde Wilco dit proces. “Het bedrijf was een stuk kleiner en minder complex dan nu het geval is. Vanaf het begin ondersteunde ik bij de administratie en verzorg ik de jaarafsluiting.” Samen met zijn collega’s belastingadviseurs Patrick van der Staaij en Martin Keijzer begeleidde Wilco de afgelopen maanden de bedrijfsopvolging. “Iedere opvolging is anders. Het is echt maatwerk. We bekijken alle facetten van het bedrijf en profiteren maximaal van de BOF-regeling, een schenkingsfaciliteit bij bedrijfsopvolging. Daarover overleggen we intensief met de belastingdienst.” Het duurde vijf maanden om de overname voor te bereiden. Met terugwerkende kracht is Jelle vanaf 1 januari 2019 mede-eigenaar. Vanaf november 2018 gaat het bedrijf verder onder de naam Biemond & Zonen B.V.

Geen verborgen agenda’s

Sinds 2007 is het bedrijf zo hard gegroeid dat het jaarlijks wettelijk verplicht is om een onafhankelijke accountantscontrole te laten uitvoeren. Wilco begeleidt de administratie en bereidt de jaarstukken voor. Die draagt hij vervolgens over aan Helder Controle, een onafhankelijke tak van Bloemendaal Ruigrok die sinds 2008 de wettelijke controle uitvoert. Peter van Gulik, directeur van Helder Controle: “Wij kijken niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de interne organisatie en automatisering. Met name voor de laatste begrippen zitten we jaarlijks gemiddeld vier dagen bij het bedrijf. De samenwerking verloopt heel soepel. Alles wordt geregistreerd en de aanbevelingen die wij geven, worden opgepakt. Hierbij kan worden gedacht aan het verder verbeteren van managementinformatie via het logistiek informatiesysteem dat draait alsook aandacht voor formalisering van interne processen. We zeggen tegen elkaar waar het op staat. Er zijn geen verborgen agenda’s en dat is fijn werken.”