Tien jaar geleden koos Leon Pex als 25-jarige voor het zelfstandig ondernemerschap. Leon: “Met het diploma Erkend Loodgieter op zak zag ik kansen voor mijn eigen bedrijf. Maar ik heb lang getwijfeld of ik zelfstandig ondernemer wilde worden. Het is toch een hele stap om ontslag te nemen en voor jezelf te beginnen.” Natalie: “In goed overleg is Leon gestopt bij zijn werkgever.  Hij is zichzelf gaan verhuren aan aannemers en deed op zaterdag eigen klussen. Later kwamen daar de vrijdagen en donderdagen bij. Van andere ZZP-ers hoorde hij dat er voor hen, en dus ook voor hem, volop werk en inkomen was.” Doordat Natalie toen, en nu nog steeds, bij Bloemendaal Ruigrok werkte, was het organisatorisch meteen goed geregeld. Hierdoor kon Leon zich volledig richten op de acquisitie en het uitvoeren van klussen. Bij de start van de onderneming zijn door Jacques Vonk, relatiebeheerder, duidelijk de voor- en nadelen van een eigen onderneming op een rijtje gezet. Deze adviezen en begeleiding hebben eraan bijgedragen dat wij nu een gezond bedrijf zijn. De combinatie van Leons ambitie en de financiële en fiscale voordelen waren de belangrijkste drijfveren om ondernemer te worden.

Interne cijfers

Uiteraard is de administratie bij Leon Pex Installatiebedrijf volledig op orde. Jacques: “Natalie verzorgt de gehele administratie, vanaf het opstellen van offertes tot het inboeken van alle inkoop- en verkoopfacturen en de bankmutaties. Natalie heeft hierbij de branchesoftware Syntess gekoppeld aan het online boekhoudprogramma van Bloemendaal Ruigrok. Zodoende maakt Natalie tevens de resultatenrekening en de balans. Maar Natalie gebruikt ook de functie projectadministratie en weet dus precies op welk project, ZZP-er of medewerker winst of verlies gemaakt wordt. Voor iedere ondernemer is het een ideale situatie om direct zicht te hebben op de financiële resultaten.” De mogelijkheden binnen het boekhoudpakket helpen het sturen van de onderneming.

Verder vertelt Jacques: “Zeker toen het aantal opdrachten groeide met daarbij ook nog eens jaarlijks terugkerende onderhoudsabonnementen, was automatisering zinvol. Deze abonnementen worden in het de boekhoudsoftware automatisch aangemaakt. Automatisering leidt tot een hogere facturatiesnelheid.“ Doordat de interne cijfers up-to-date zijn, is duidelijk hoeveel belasting er naar verwachting betaald moet worden. Daarnaast kan er goed op onvoorziene situaties worden geanticipeerd.

Groei

De tien jaren dat de onderneming nu bestaat waren hectisch. Jacques: “In tien jaar tijd heb ik bij LPI veel zien gebeuren. Het is dankbaar werk om zulke jonge ondernemers te mogen adviseren en begeleiden. Het gaat om de structuur van de onderneming, het plannen van investeringen, maar ook om verzekeringen en pensioenvoorzieningen. Leon en Natalie investeerden hun spaargeld in het bedrijf. Bij de start bevond de economie zich nog in crisistijd dus dan moet je helemaal goed weten waar je aan begint.“ Die start heeft Leon als positief ervaren: ”Er waren toen veel collega-bedrijven die nog dachten dat de telefoon vanzelf zou gaan. Het was mijn leerproces dat ik continu zelf achter m’n werk aan moest. Daardoor is onze omzet alsmaar stijgend geweest.”Natuurlijk is niet alles vanzelf gegaan. Leon: “Er waren voorspelbare en onvoorziene situaties. De eerste grote investering in 2008 betrof de bedrijfsbus met gereedschap en voorraad, gevolgd door het debacle dat deze bus motorisch volledig in de soep draaide. We hadden twee keer te maken met een privé verhuizing en recent met de koop en verhuizing in 2016 naar ons huidige pand aan De Boezem. Tussen dat alles ging een grote opdrachtgever failliet. Maar gelukkig gaan de zaken goed. We hebben ons eigen clubje vakmensen waarmee we projecten oppakken. Ons klantenbestand bestaat voor 60% uit particulieren en voor 40% uit bedrijven. Veel werkzaamheden zoals het onderhouden van cv-ketels komen jaarlijks terug. De inzet van Natalie is ook daarbij belangrijk want zij doet de planning, de routeplanning en maakt en bevestigt de afspraken.”

Personeel

Door de groei in de afgelopen 10 jaren is in 2017 de eerste werknemer in dienst gekomen. Er is in de afgelopen jaren veel samengewerkt met andere ZZP-ers, maar een werknemer in dienst is toch een hele andere zaak. Naast het feit dat er in een tweede bus met gereedschap en voorraad moest worden geïnvesteerd, kreeg de onderneming te maken met een loonadministratie. De opstart en het voeren van een loonadministratie vraagt om een specialistische kennis. Jacques: “Bij Bloemendaal Ruigrok is er een aparte afdeling salarisadministratie met acht medewerkers. Voordat de eerste werknemer bij Leon Pex Installatietechniek werd aangenomen, hebben gesprekken met onze HRM-adviseurs Daphne Bokkers en Monica van der Salm plaatsgevonden. Zij begeleiden werkgevers naar onder andere het aannemen van de eerste werknemer. Daar komt heel wat kijken. Het gaat om arbeidsrechtelijke aspecten zoals de inhoud van de arbeidsovereenkomst en de cao-regels, maar ook de afdracht van pensioenpremies en natuurlijk de Arbeidsomstandighedenwet.” Ook de begeleiding bij het opstellen van een vacaturetekst en in een later stadium ondersteuning bij het voeren van personeelsgesprekken behoren tot de mogelijkheden.

Naast de arbeidsrechtelijke vraagstukken is met het aannemen van personeel ook de bedrijfsvorm van de onderneming tegen het licht gehouden. Elke verandering in bedrijfsvoering kan er voor zorgen dat de bedrijfsvorm aangepast moet worden.

Gezonde ontwikkeling en toekomst

Leon en Natalie zien het bedrijf nog wel verder groeien maar groei op zichzelf is geen ambitie. Leon: “Ik wil het overzicht blijven houden en voordat we een volgende stap zetten moet ons spaarpotje zijn bijgevuld. Ook de consequentie dat ik met een groter bedrijf nog meer op kantoor moet werken, vind ik niet zo aantrekkelijk. Ik ben liever onder de mensen om hun problemen op te lossen. De ene keer werken we onder de grond, een ander keer staan we een cv-ketel te repareren en een volgende keer doen we het loodgieterwerk in een badkamer. Ik ben heel blij dat Natalie mij steeds meer kantoorwerk uit handen neemt. Ook de dienstverlening van Bloemendaal Ruigrok draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van ons bedrijf.

Naast de zakelijke ondersteuning zoals begeleiding bij de aankoop van het pand, weten wij dat ook privé alles goed geregeld is.