Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw (MEI)

Wilt u als glastuinder investeren in een duurzaam energiesysteem voor in uw kas? Vraag dan alleen of samen met andere glastuinders de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) 2020 aan. Investeer in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen.

Het budget is € 7 miljoen. Om subsidie te krijgen moet elke deelnemer in het samenwerkingsverband minimaal € 125.000 subsidie krijgen. U krijgt maximaal € 1,5 miljoen voor iedere aanvraag. Wilt u weten waar u subsidie voor krijgt, hoeveel dit is en wat de voorwaarden zijn: via deze link kunt u meer informatie vinden.

U kunt Marktintroductie energie-innovaties glastuinbouw aanvragen van 1 april tot en met 14 mei 2021, voor 17:00 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 1 met machtiging RVO.nl (eLoket op niveau eH1) nodig.