Mededeling loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas 2020

Indien u als werkgever personeel in loondienst heeft waarvoor u premies sociale verzekeringen af moet dragen, heeft u bericht gekregen van de belastingdienst met betrekking tot het te betalen percentage in 2020.

De Belastingdienst heeft deze “Mededeling loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas” naar u als werkgever verzonden. Graag ontvangen wij een kopie van deze beschikking zodat wij in januari 2020 de salarissen voor u correct kunnen berekenen.

Bron: Mon, 09 Dec 2019 09:29:40 +0100