Het is weer de tijd dat de jaaropgaves door diverse instanties worden verstrekt. U ontvangt deze in veel gevallen in digitale vorm. Wij hebben deze gegevens op enig moment dit jaar nodig om uw jaarrekening en / of belastingaangifte over 2023 te kunnen maken. U kunt deze gegevens, zodra u deze ontvangt, direct doorsturen (liefst digitaal, maar op papier kan uiteraard ook) naar uw contactpersoon bij Bloemendaal Ruigrok. U hoeft daar niet mee te wachten tot u het verzoek voor aanlevering van deze gegevens van ons ontvangt. Op het moment dat wij aan uw jaarrekening en / of belastingaangifte gaan werken zullen we kijken of alle gegevens compleet zijn.

U kunt documenten veilig aanleveren via onze portal of vraag uw contactpersoon om een beveiligd uploadverzoek.