Vanaf 18 september 2023 10.00 uur kan de STAP-subsidie ter financiering van scholing weer worden aangevraagd. De voorwaarden zijn gewijzigd, waardoor alleen nog subsidie kan worden aangevraagd voor opleidingen die erkend zijn door het ministerie van OCW.

STAP-subsidie

De subsidie STAP (STimulering Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding of deel van een opleiding volgen.

Eisen aangescherpt

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn de eisen voor het verkrijgen van de STAP-subsidie aangescherpt en komen alleen nog door OCW erkende opleidingen voor de subsidie in aanmerking. Ook wordt de subsidie met name gericht op sectoren waar krapte is op de arbeidsmarkt, zoals de zorg en techniek.

Welke opleidingen?

Welke opleidingen voor de STAP-subsidie nu in aanmerking komen, is te vinden op de site van het UWV (stapuwv.nl). Na aanmelding bij het opleidingsinstituut krijgt men een STAP-aanmeldingsbewijs. Met dit bewijs kan men zich vanaf 18 september 10.00 uur digitaal aanmelden.

Aanvragen

De STAP-subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV.  De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar en kan alleen dit jaar nog worden aangevraagd.

Let op! Op (vanaf) 15 november 2023 kan de STAP-subsidie voor het laatst worden aangevraagd. De subsidie wordt in 2024 namelijk geschrapt.