De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en / of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze investeringen melden tot en met 4 december 2023.

De Energielijst is de basis van de EIA-regeling. Op de lijst staan verschillende innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken. Investeert een ondernemer in 2023 in een energietechniek op deze lijst? Dan kan hij energie-investeringsaftrek aanvragen. De ondernemer kan dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. En betaalt op die manier minder belasting.

De aanvullingen van de Energielijst 2023 gelden voor:

  • Investeringen in de glastuinbouw waarvoor ook subsidie vanuit de regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) is gegeven.
    Volgens de op 28 december 2022 gepubliceerde regeling konden bedrijven geen gebruik meer maken van energie-investeringsaftrek voor investeringen waarvoor EG-subsidie was gegeven. Dat is nu wel weer mogelijk.
  • Investeringen in warmte- en / of koudenetten.
    Vorig jaar werd besloten om warmte- en / of koudenetten uit de regeling te schrappen. Dit besluit is genomen in de veronderstelling dat deze warmteinfrastructuur op andere wijzen voldoende financieel gestimuleerd wordt, onder andere via de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Nu blijkt dat stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek naast deze nieuwe subsidie nog steeds noodzakelijk is voor een succesvolle overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
  • Investeringen in CO2-afvang voor permanente opslag.
    De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) ondersteunt niet alle investeringen in deze techniek. Daarom blijft financiële stimulering vanuit de energie-investeringsaftrek ook voor deze techniek noodzakelijk.

Bent u benieuwd of u voor uw investering energie-investeringsaftrek kunt aanvragen? Milieu- en Energielijst 2023 | RVO.nl | Rijksdienst