Als u onroerend goed verhuurt, is daar in beginsel geen btw over verschuldigd. Op een paar uitzonderingen na, geldt voor de verhuur van onroerend goed namelijk een btw-vrijstelling. Deze vrijstelling is mogelijk niet van toepassing als u bij de verhuur ook andere extra diensten verricht.

Btw-vrijstelling

Voor verhuur van onroerend goed geldt in beginsel een btw-vrijstelling. Dit betekent dat u geen btw mag berekenen.

Let op! Dit betekent ook dat u geen btw in aftrek kunt brengen.

Btw-belast vanwege uitzonderingen

Niet elke verhuur van onroerend goed valt echter onder de btw-vrijstelling. Zo geldt een aantal uitzonderingen. De verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en lig- en bergplaatsen voor vaartuigen is bijvoorbeeld wel belast met btw. Hetzelfde geldt voor de verhuur van safeloketten en blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines. Ook de verhuur van hotelkamers en vakantiehuizen aan mensen die daar kort verblijven is met btw belast.

Tip! Als sprake is van btw-belaste verhuur, kunt u ook btw in aftrek brengen.

Btw-belast vanwege keuze

Gelden deze uitzonderingen niet, dan hebben verhuurder en huurder ook nog de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen voor btw-belaste verhuur. Dat kan niet altijd, want de huurder moet dan wel voor 90% of meer (in sommige situaties 70% of meer) recht hebben op btw-aftrek.

Let op! Voor de keuzemogelijkheid gelden nog meer voorwaarden. Overleg met onze adviseurs hierover.

Btw-belast vanwege andere diensten

Gelden de uitzonderingen niet én is een vrijwillige keuze voor btw-belaste verhuur ook niet mogelijk? Dan kan de verhuur van het onroerend goed alsnog met btw-belast zijn als u meer diensten verricht dan alleen passieve verhuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van toezicht en beveiliging en het schoonmaken van het onroerend goed. De mogelijkheid bestaat dat dan niet langer sprake is van btw-vrijgestelde verhuur van onroerend goed, maar van een btw-belaste ruimere dienst.

Gebruik van onroerend goed niet van belang

Voor de beoordeling of sprake is van een dienst die meer omvat dan alleen passieve verhuur, is het gebruik van het onroerend goed door de huurder niet van belang, zo oordeelde de Hoge Raad. Het gaat om de diensten die verricht worden in samenhang met de verhuur en niet om de wijze waarop de huurder het onroerend goed gebruikt.

Let op! Of sprake is van btw-vrijgestelde passieve verhuur of van een btw-belaste ruimere dienst is, is sterk afhankelijk van uw specifieke situatie. Onze adviseurs kunnen u hierover nader adviseren.