HRM dienstverlening

Waar bestaat uw HR beleid of bedrijfsregelingen uit? Hoe zit het met uw personeel voor nu en in de toekomst? Zijn zij voldoende gekwalificeerd? Zijn zij duurzaam inzetbaar? Is de juiste persoon op de juiste plek? Of zou u gericht de in- door- en uitstroom van personeel beter beïnvloeden en inspringen op de ontwikkelingen die u nog te wachten staat?

Wij doen graag een “HR check” voor uw bedrijf. Dit betekent dat we alle HR gerelateerde aspecten binnen uw bedrijf doornemen. Wij hebben ervaring in werving en selectie, het adviseren en begeleiden ten aanzien van arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke zaken (bijvoorbeeld disfunctioneren en ontslag), opstellen functieprofielen, het begeleiden en coachen van u en uw zieke medewerker bij het doorlopen van de juiste stappen in het licht van Wet Poortwachter, etc. Met de HRM dienstverlening leveren wij graag een bijdrage aan het verhogen van het werkplezier, de ontwikkeling en de prestaties van medewerkers en zodoende de performance van uw bedrijf te verbeteren.

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • Werving en selectie van nieuw personeel (bijvoorbeeld maken vacaturetekst en het voeren van de eerste gesprekken)
  • Begeleiden en coachen van zieke medewerker en leidinggevende en het doorlopen van de juiste stappen in het kader van Wet Poortwachter
  • Ontwikkeling en/of ontslag personeel, etc.
  • Arbeidsrechtelijk en arbeidsvoorwaardelijk advies en begeleiding
  • Opstellen functieprofielen
  • Ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken